Kategóriák

Adatkezelési Tájékoztató

1. BEVEZETÉS


A Flornatura Bt. (6726 Szeged, Kézdi utca 13., a továbbiakban, szolgáltató, adatkezelő), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.
A Flornatura Bt. adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a https://flornatura.hu/adatvedelem és https://fndeco.com/hu/content/20-adatvedelem címen.
A Flornatura Bt. fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét.
Amennyiben felhasználónknak olyan kérdése lenne, mely jelen közleményünk alapján nem egyértelmű, kérjük, írja meg nekünk ([email protected]) és kollégánk megválaszolja kérdését.

A Flornatura Bt. elkötelezett felhasználói és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Flornatura Bt. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

A Flornatura Bt. az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott, és betart. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

- 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.);

- 1995. évi CXIX. törvény – a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (Katv.);

- 2000. évi C. törvény – a számvitelről;

- 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdései-ről (Eker. tv.);

- 2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.);

- 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételei-ről és egyes korlátairól (Grt.);

- 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.).

 

2. A SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGCÍME ÉS IDŐTARTAMA


A Flornatura Bt. tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapulnak. Bizonyos esetekben azonban a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük közönségünket.
Felhívjuk a Flornatura Bt. részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.A FLORNATURA BT. ADATKEZELÉSEI

 

2.1. AZ FNDECO.COM ÉS FLORNATURA.HU HONLAP LÁTOGATÓINAK ADATAI


Az adatkezelés célja: a honlap látogatása során a szolgáltató a szolgáltatás teljesítése, működésének ellenőrzése, és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve az Eker. tv. 13/A. § (3) bekezdése.
A kezelt adatok köre: dátum, idő, IP cím, előzőleg meglátogatott oldal címe, a felhasználó operációs rendszerével és böngészőjével kapcsolatos adatok.

Az adatkezelés időtartama: a honlap megtekintésétől számított 30 nap.

Külső szolgáltatók naplózással kapcsolatos adatkezelése:

A portál html kódja a Flornatura Bt.-től független, külső szerverekről érkező és külső szerverekre mutató hivatkozásokat tartalmaz. A külső szolgáltatók szerverei közvetlenül a felhasználó számítógépével állnak kapcsolatban. Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy e hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükre történő közvetlen kapcsolódás, a felhasználó böngészőjével való közvetlen kommunikáció miatt felhasználói adatokat (pl. IP cím, böngésző, operációs rendszer adatai, kattintások, meglátogatott oldal címe és a látogatás időpontja, időtartama) képesek gyűjteni.
Az IP cím olyan számsorozat, mellyel az internetre fellépő felhasználók számítógépei, mobil eszközei egyértelműen azonosíthatók. Az IP címek segítségével akár földrajzilag is lokalizálható az adott számítógépet használó látogató. A meglátogatott oldalak címe, valamint a dátum, időpont adatok önmagukban az érintett azonosítására nem alkalmasak, azonban egyéb (pl. regisztráció során megadott) adatokkal összekapcsolva alkalmasak arra, hogy segítségükkel a felhasználóra vonatkozó következtetéseket lehessen levonni.
A felhasználó számára esetlegesen személyre szabott tartalmakat a külső szolgáltató szervere szolgálja ki.
A webauditálási célú és a honlaplátogatói adatok webszerver általi rögzítésével megvalósított adatkezelések az interneten elterjedt adatkezelések, így azokat az internet használatával, weblapok látogatásával elfogadja a felhasználó.
Az adatok külső szolgáltatók szervere általi kezeléséről az alább felsorolt adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani.

A portál egyes részei partnerünk, a Google reCAPTCHA szolgáltatását használják az ún. robotok kiszűrése érdekében. A felhasználó ellenőrzésével járó adatkezelésről a Google tud tájékoztatással szolgálni: https://www.google.com/intl/hu/policies/

 

 

 

 

2.2. AZ FNDECO.COM ÉS FLORNATURA.HU HONLAP COOKIE KEZELÉSE


A szolgáltató a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A használt sütik többsége úgynevezett „munkamenet-süti”, amelyek törlődnek, amikor Ön befejezi a böngészési munkamenetet. Emellett van néhány hosszú érvényességű süti, amelyek segítségével Önt látogatóként újra felismerjük. A sütik nem okoznak kárt számítógépében és nem tartalmaznak vírusokat.

Különösen az alábbi sütiket használjuk:

• Tisztán technikai sütik, amelyek különösen az online áruházak funkcióihoz szükségesek vagy felhasználóbarátabbá teszik az ajánlatunkat (pl. terhelés csökkentése, bejelentkezési funkció, érvényesség: egy munkamenet; kosár funkció, érvényesség: 14 nap)
• Session Cookie (a munkamenet felismeréséhez, érvényesség: egy munkamenet)

Az fndeco.com webáruház által kezelt süti azonosítók:

-      süti indításának dátuma (date_add)

-      az oldalon használt nyelv (id_lang)

-      az oldalon használt valuta, pénznem (id_currency)

-      az utoljára listázott/megnézett termékkategória (last_visited_category)

-      a kosár(-fül) kinyitott vagy bezárt állapota (ajax_blockcart_display)

-      az utoljára megnézett termékek (viewed)

-      az utoljára aktív kívánságlista (id_wishlist),

-      az ÁSZF státusza (bepipált vagy sem a rendelési lapon) – (checkedTOS)

-      a vendég/látogatói azonosító (ha nem regisztrált vagy nincs belépve) – (id_guest)

-      a vendég/látogatói azonosítóhoz tartozó kapcsolódás (id_connections)

-      a regisztrált felhasználói azonosító (ha be van jelentkezve) – (id_customer)

-      a regisztrált felhasználó kereszt – és vezetékneve (customer_lastname és customer_firstname)

-      a regisztrált belépési státusz (ha belépett) – (logged)

-      a regisztrációhoz tartozó jelszó (MD5-el és egy egyedi sütiazonosítóval kódolva) – (passwd)

-      a regisztrációhoz tartozó e-mail cím (amivel belépett) – (email)

-      az aktuális kosárazonosítót valamint egy checksum-ot, mely annak megállapítására szolgál, hogy a cookie (süti) módosítva lett-e egy harmadik fél által vagy sem. Ha igen, a süti törlődik (id_cart és checksum).

A sütikről az alábbi címen érhető el bővebb információ a következő címen található: http://www.adatvedelmiszakerto.hu/cookie

A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, cookie vagy süti megnevezéssel van lehetőség.

2.3. WEBÁRUHÁZI REGISZTRÁCIÓ

A Flornatura Bt. honlapján lehetőség nyílik az online vásárlásra. Vásárolni vendégként és regisztrált felhasználóként is lehetséges, amennyiben a regisztrációt kezdeményező személy a 18. életévét betöltötte. Rendszeres vásárlóinknak érdemes regisztrálniuk annak érdekében, hogy ne kelljen minden egyes vásárlás során megadniuk személyes adataikat, és regisztrációs profiljukkal bevásárlólistát tudnak összeállítani, és vásárlásaikat is nyomon tudják követni.
Amennyiben a felhasználó a regisztrációs profillal belépve vásárol, úgy a vásárlással kapcsolatos személyes adatokat a webáruház a regisztrációs adatbázisból nyeri ki.

A regisztrációs folyamatos során lehetőség van direkt marketing célú megkereséshez is hozzájárulni, azaz a Flornatura Bt. E-mail hírlevelére feliratkozni. A hozzájáruló nyilatkozat megadása esetén a tájékoztató 2.9. pontja szerint is kezeljük az adatait.

Az adatkezelés célja: a webáruházban történő kényelmesebb vásárlási lehetőség biztosítása, ügyfélszámla vezetése, bevásárlólista létrehozásának lehetősége, vásárlói kapcsolattartás, a vásárlói szokások elemzése és értékelése, az életkori korlátozás érvényre juttatása, direkt marketing célú megkereséshez szükséges hozzájárulás beszerzése.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, az Eker. tv. 13/A. §-a.
A kezelt személyes adatok típusa: ügyfélszám, megszólítás, vezeték- és keresztnév, születési dátum, e-mail cím, jelszó (titkosítottan tárolva), lakcím, az egyes rendelések adatai (rendelési szám, dátum, fizetési mód, számla összege, szállítási és számlázási cím, vásárolt termék, a vásárlás értéke, a számla PDF formátumban), bevásárlólista, számlázási cím, szállítási cím, az ÁSZF és az Adatkezelési Tájékoztató elfogadására szolgáló nyilatkozat, a direkt marketing célú megkereséshez adott hozzájárulás, a regisztráció megerősítését szolgáló hivatkozásra (linkre) kattintás dátuma és időpontja.

Az adatkezelés időtartama:

- az utolsó bejelentkezéstől számított két év,
- amennyiben direkt marketing hozzájárulást adott a felhasználó, úgy az adatok a jelen tájékoztató 2.9. pontja szerinti határidőig kerülnek megőrzésre.

Az adatok törlése és módosítása:

- A felhasználó bármikor jogosult személyes adatai törlését és módosítását kezdeményezni profiljával belépve a Fiókom menüben;
- vagy az adatkezelő jelen tájékoztató 4. fejezetében feltüntetett elérhetőségein.

Elfelejtett jelszó:

- A felhasználó az Elfelejtette jelszavát funkció használata esetén e-mailben kap egy linket, melyre kattintva lehetősége nyílik új jelszó megadására.

Adatfeldolgozók:

Név

Székhely

Adatfeldolgozói feladat

Flornatura Bt.

Magyarország, 6726 Szeged, Kézdi u. 13.

technikai feltételek biztosítása, tárhely szolgáltatás

 

 

 

 

2.4. WEBÁRUHÁZI VÁSÁRLÁS

A Flornatura Bt. honlapján lehetőség nyílik az online vásárlásra. Vásárolni vendégként és regisztrált felhasználóként is lehetséges, ha a vásárló a 18. életévét betöltötte.
Amennyiben a jelen tájékoztató szerinti regisztrációs profillal belépve történik a vásárlás, úgy a vásárlással kapcsolatos személyes adatokat a webáruház a regisztrációs adatbázisból nyeri ki.

Az adatkezelés célja: a webáruházában történő vásárlás, számla kiállítása, a megrendelések teljesítése, a vásárlás és fizetés dokumentálása, esetleges visszáru ügyintézés, számviteli kötelezettség teljesítése, vásárlói kapcsolattartás, a vásárlói szokások elemzése, az életkori korlátozás érvényre juttatása.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, az Eker. tv. 13/A. §-a, és a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése.
A kezelt személyes adatok típusa: azonosítószám, megszólítás, vezeték- és keresztnév, születési dátum, e-mail cím, számlázási cím, szállítási cím, telefonszám, a vásárlás adatai (rendelési szám, dátum, fizetési mód, számla összege, szállítási és számlázási cím, vásárolt termék, a vásárlás értéke), termék visszaküldés esetén esetlegesen a visszautaláshoz szükséges számlatulajdonos neve és bankszámlaszám.

Az adatkezelés időtartama:

- a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése alapján nyolc év;

- kivéve a megszólítás, születési dátum, e-mail cím, telefonszám adatokat, melyek a megrendelés teljesítését követő 2 éven belül törlésre kerülnek.

Az adatok törlése és módosítása:

- A felhasználó tekintettel a számviteli megőrzési kötelezettségre, korlátozottan jogosult személyes adatai törlését és módosítását kezdeményezni az adatkezelő jelen tájékoztató 4. fejezetében feltüntetett elérhetőségein.

Adattovábbítás:

- Bankkártyás fizetési módozat választása esetén a vásárló a bankkártyával kapcsolatos adatokat közvetlenül az alábbi fizetési szolgáltatók (Brion, PayPal) részére adja meg.
A Flornatura Bt. a szerződés teljesítése céljából a fizető azonosítója, a tranzakció összege, dátuma, időpontja adatokat továbbítja
-
 PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxembourg felé
- Barion Payment Zrt. 1117 Budapest, Infopark sétány 1., Magyarország felé

- Termékek kiszállítása esetén annak kézbesítése, a szerződés teljesítése céljából továbbításra kerül
- a címzett neve, címe, telefonszáma, csomag tömege, áru értéke, utánvét értéke, egyedi csomagazonosító szám
- a GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2., Magyarország felé
- a Postatv. 54. § (1) bekezdése alapján.
- Számlázás céljából az adatok a Billingo online számlázóprogram felé kerülnek továbbításra (Octonull Kft. (1085 Budapest, József körút 74. I. em. 6., Magyarország)

Adatfeldolgozók:

Név

Székhely

Adatfeldolgozói feladat

Flornatura Bt.

Magyarország, 6726 Szeged, Kézdi u. 13.

technikai feltételek biztosítása, tárhely szolgáltatás

 

 

 

 

2.5. ELEKTRONIKUS HÍRLEVÉL

A Flornatura Bt. elektronikus hírlevélben direkt marketing (közvetlen üzletszerzési) üzeneteket küld azok részére, akik ehhez ehhez kifejezetten hozzájárultak.
Hozzájáruló nyilatkozatot a Flornatura Bt. részére több féle módon lehet adni, például a jelen tájékoztató szerinti 2.3. pontban foglalt regisztrációs folyamatok során.

Az adatkezelés célja: gazdasági reklámot is tartalmazó e-mail hírlevelek küldése az érdeklődők részére, tájékoztatás az aktuális információkról, ajánlatokról.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása és a Grt. 6. § (5) bekezdése.
A kezelt adatok köre: e-mail cím, név, feliratkozás dátuma és időpontja, IP címe.

Az adatok törlésének határideje:
- visszavonásig (kivéve, ha más célból (pl. a jelent tájékoztató 2.3. pontja szerinti adatkezelés) szükséges a további adatkezelés, ilyenkor a rendszerben a hozzájárulás jelzés kerül törlésre,
- a nem hitelesített feliratkozási kérelmek esetén három hét.

KAPCSOLATFELVÉTEL
2.6. ÜGYFÉLLEVELEZÉS

Amennyiben szolgáltatásaink igénybevétele során kérdése, problémája van, a honlapon megadott módon, illetve kapcsolatfelvételi űrlapon kapcsolatba léphet az adatkezelővel.

A Flornatura Bt. a beérkezett e-maileket, a küldő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt, az ügy elintézésétől számított legfeljebb öt év elteltével törli.

 

EGYÉB ADATKEZELÉSEK

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.
Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkeresheti az adatkezelőt.

A Flornatura Bt. a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

3. A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK MÓDJA,
AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA

A Flornatura Bt. szervere és más adatmegőrzési helye:
Tárhely.EU Kft., 1144 Budapest, Ormánság u. 4., Magyarország

A Flornatura Bt. a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
c) változatlansága igazolható (adatintegritás);
d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága)
legyen.

A Flornatura Bt. az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
A Flornatura Bt. a különböző nyilvántartásaiban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.
A Flornatura Bt. a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

A Flornatura Bt. az adatkezelés során megőrzi

a) titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
b) sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
c) rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

A Flornatura Bt. és partnereinek informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő a szolgáltató megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.

4. AZ ADATKEZELŐ ADATAI, ELÉRHETŐSÉGE

Név: Flornatura Bt.
Székhely: 6726 Szeged, Kézdi utca 13.
Cégjegyzékszám: 06-06-006395
A bejegyző bíróság megnevezése: Csongrád megyei Cégbíróság Adószám: 21731033-2-06

Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-79897/2014

Email cím: [email protected]

5. AZ ADATFELDOLGOZÓK ADATAI, ELÉRHETŐSÉGEI
Számlázás céljából: Octonull Kft. (1085 Budapest, József körút 74. I. em. 6., Magyarország)
Csomagküldés céljából: GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. (2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2., Magyarország)
Online fizetés céljából: Barion Payment Zrt. (1117 Budapest, Infopark sétány 1., Magyarország)
Online fizetés céljából: PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., (22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxembourg)

 

6. JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését vagy zárolását az adatfelvételénél jelzett módon, illetve ügyfélszolgálat útján.
Az érintett kérelmére a Flornatura Bt., mint adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá adattovábbítás esetén annak jogalapjáról és címzettjéről. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben a Flornatura Bt. költségtérítést állapíthat meg.
A Flornatura Bt a személyes adatot helyesbíti, ha az a valóságnak nem felel meg és a valóságnak megfelelő személyes adat a rendelkezésére áll.

A Flornatura Bt. zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

A Flornatura Bt. megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.
A Flornatura Bt. a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, a kezelt adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.
A személyes adatok törlésére, zárolására, helyesbítésére 25 nap áll az adatkezelő rendelkezésére. Amennyiben az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti igényét nem teljesíti, 25 napon belül írásban közli az elutasítás indokait.

A Flornatura Bt. a helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

a) a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;

b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
c) törvényben meghatározott egyéb esetben.

A Flornatura Bt. a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.
A Flornatura Bt. az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.
A Flornatura Bt. az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Személyiségi jogának megsértése esetén az érintett sérelemdíjat (Ptk. 2:52. §) követelhet.
Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is.
Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.
Az adatkezelő nem téríti meg a kárt és nem követelhető sérelemdíj annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: 06.1.391.1400
Fax: 06.1.391.1410
Honlap: http://www.naih.hu
E-mail: [email protected]

Módosítva: 2018. május 23.
Érvényes: visszavonásig

Letöltés (pdf)


© 2011 - 2018 FN-DECO - Arts and Crafts - All rights reserved.